תקנון אתר DoveTools

ברוכים הבאים לאתר המכירות דאבטולס ( להלן : "האתר") השייך לשותפות דאבטולס ( להלן: "בעל האתר" לפי העיניין ).  אתר האינטרנט "דאבטולס " אשר מופעל  ע"י בעל האתר, משמש כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים ע"י ציבור הגולשים באינטרנט בישראל, באתר מגוון רחב של מוצרים ושירותים ממיטב היצרנים והמשווקים.

הקניה והשימוש באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.  

כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 1. כללי

1.1   תקנון זה מנוסח בלשון זכר, אך ורק לצורכי נוחות בלבד ומתייחס לגברים ונשים כאחד.

1.2   הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש, רכישה והזמנה שיעשו על ידי המשתמש ( להלן: "מבצע הפעולה") באמצעות האתר. ויהווה הסכם מחייב בינך לבין דאבטולס.

1.3   הנך מתחייב לקרא הוראות תקנון זה, בטרם שימוש, רכישה והזמנה ישירות מהאתר ו/ או רכישה טלפונית שיעשו ע"י מבצע הפעולה. מודגש כי עצם שימוש, רכישה והזמנה תהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד הלקוח ומבצע הפעולה כי קרא הוראות תקנון זה, הבין והוא מסכים להן.

1.4   רישומי המחשב של דאבטולס בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות.

1.5   הגלישה באתר דאבטולס ו/או רכישת מוצרים או שירותים דרך האתר ו/או רכישת מוצרים טלפונית ו/או רכישה ישירות מהחנות בבית העמק שהופנו דרך האתר( להלן:"פעולה") אשר מוצעים למכירה באתר זה ו/או הופנו אל החנות בית העמק דרך אתר זה והוצא להם מוצר שלא מופיע באתר זה, מהווה את הצהרת והסכמת המשתמש לקבל ולנהוג לפי תקנון זה, וכי לא תהא לו ו/או מי מפעיליו ו/או מי מטעמם כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מפעיליו לפי תקנון וכללי השתתפות אילו. במידה והמשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה, אזי המשתמש באתר זה מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר זה ו/או כרכישה טלפונית ו/או כרכישה פיזית בחנות בבית העמק.

1.6   רשאים להשתתף במכירות המוצעות באתר זה: כל תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או חו״ל וניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין..

1.7   דאבטולס שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירותו/או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר ו/או מי שמסר במתכוון פרטים שגויים ו/או לבטל השתתפות של גולשים אשר התנהגותם אינה הולמת ושאינה לפי כללי ההשתתפות באתר זה.

1.8   לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השירות של דאבטולס באמצעות אתר האינטרנט תחת הכותרת "צור קשר" או טלפונית בטלפונים שרשומים באותו דף אינטרנט בשעות פעילות שירות הלקוחות, נציגנו ישמחו לעמוד לשרותכם על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

1.9   אופן משלוח המוצרים הנרכשים דרך אתר זה יבוצעו באמצעות שירות שליחים, או בכל דרך אחרת אשר דאבטולס תקבע, לשיקול דעתה בלבד.

1.10  בכל הנוגע לקישוריות ("לינקים") המופיעות באתר לאתרים אחרים, דאבטולס לא תשא כל אחריות לתוכנם של אתרים אחרים, למידע המתפרסם בהם, או לכל פרט אחר הקשור עמם.  דאבטולס לא תהייה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה מהמידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות קישוריות מאתר דאבטולס.

1.11 דאבטולס רשאית לשנות את תנאי התקנון מדי פעם בפעם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, באמצעות פרסום התקנון המתוקן באתר.

1.12 חרגה החברה מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים ע"פ שיקול דעת, לא יצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את דאבטולס לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.

1.13 דאבטולס ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ותאור מוצרים באתר בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

 1.   רכישת מוצרים ושירותים

2.1. המכירות של המוצרים והשירותים באתר דאבטולס הינם במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.

2.2  הליך השלמת המכירה מותנה באישור שהמוצר המבוקש קיים במלאי דאבטולס בעת השלמתה. בנוסף, רק לאחר שיתקבל אישור תשלום מחברת ברטיס האשראי או שרות תשלום אחר (פייבוסק, ביט או אחר), תיחשב הזמנתך כברת ביצוע. לאחר אישור התשלום, נפעל בהליכי אספקת המוצרים. במידה והמוצר לא קיים במלאי תישלח הודעה באמצעות האינטרנט ללקוח ו/או באמצעות הטלפון. במקרה כזה הלקוח יבחר אם לחכות שיגיע מלאי חדש או לבטל את הרכישה במקרה זה יזוכה מבצע הפעולה בסכום ששולם.

2.3. דאבטולס לא תהיה אחראית על נזק ישיר או עקיף שיגרם למבצע הפעולה עקב אי קבלת המוצר המבוקש עקב חוסר במלאי.

2.4. מחירי המוצרים באתר זה כוללים מע"מ, אלה אם צוין אחרת בעמוד המכירה.

2.5. דאבטולס לא תתחשב בהזמנות אשר לא נקלטו במחשביה, או שנקלטו באופן חלקי או משובש, ו/או אם לא מולאו כל הפרטים הדרושים וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי דאבטולס. הזמנות ועדכונים הנעשים ע"י מבצע הפעולה חייבים להיקלט במחשבי דאבטולס באופן תקין ומסודר, כשהם מכילים את כל הפרטים והמידע הנדרשים. כל הזמנה שנקלטת במערכת מקבלת מספר סידורי, אולם אין בקבלת מספר סידורי זה בכדי לאשר קבלת ההזמנה, שכן אישור כזה כפוף לבדיקות שונות שעורכת דאבטולס.

2.6  דאבטולס  עושה כמיטב יכולתה על מנת לספק לגולשים באתר זה את מרבית המידע לצורך החלטה לגבי קניית המוצר וכי *תמונות וסרטונים הינם להמחשה בלבד*! * ט.ל.ח*! במקרה שבו קיים הבדל בן פרטי המוצר בכתב לבין התמונה ט.ל.ח. (כגון: צבע המוצר) ו/או סירטון הדגמה (כגון: מלל תוכן הדיבור בסרטון) המתפרסמים באתר,הנתונים בכתב הם המחייבים ט.ל.ח..  דאבטולס ו/או מי מטעמה רשאית לשנות את הנתונים ופרטי מוצרים באתר בכל עת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. *התמונות המוצגות באתר זה הן לצורך המחשה בלבד* *ט.ל.ח.*, ואינן מחייבות את דאבטולס ו/או מי מטעמה.

2.7. יובהר ויודגש, כי השלמת הליך מכירה, מותנה בתשלום מלא, באישור, ובכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי בעת השלמת ההליך.

2.8 עם זאת, עלול להיווצר מצב, ובו לאחר תום הליך המכירה, יתברר כי המוצר חסר מן המלאי של דאבטולס או איננו זמין. במצב כזה, רשאית דאבטולס לבטל את המכירה ולהשיב לקונה את כספו אם בוצע תשלום בפועל, כל זאת בהודעה שתיעשה באמצעות הטלפון או באמצעות הדואר האלקטרוני של  הקונה.

2.9 ואולם, אם יתברר שמסיבות כלשהן המוצר שהוזמן אינו קיים במלאי, תקבל הודעה בטלפון או במייל, במקרה כזה תהה "דאבטולס" רשאית להציע לך מוצר חלופי, במידה ותקבל את הצעתה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. במקרה ולא תהייה מעוניין במוצר חלופי, תהה זכאי לסרב לקבלו, ובמקרה זה תבוטל הזמנתך ו"דאבטולס" תמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר ככל ששולם. למעט בגין קבלת מוצר חלופי או ביטול עסקה כאמור, לא תהה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג כלפי "דאבטולס" ו/או מי מטעמה בגין העדר מלאי כאמור, לרבות בגין אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוהה יותר וכיו"ב.

 1. אספקת/הובלות המוצרים

3.1.   לבחירת הלקוח 2 שפשרויות משלוח: עד כתובת בישראל (בכפוף לאמור לעיל) או אל נקודת חלוקה / לוקר שהלקוח בוחר מתוך רשימת הקודות חלוקה.  דאבטולס תדאג לספק כל מוצר הנרכש על מבצע הפעולה באתר, לכתובת או נקודת חלוקה שנבחרה בעת הרכישה, תוך 14 ימים מיום הזמנת המוצר , אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

3.2.   חומרים מסוכנים, אשר ניתנים לרכישה דרך האתר, לא יסופקו לכתובת בישראל שהוקלדה בעת הרכישה, והאיסוף יעשה על ידי הרוכש, בכוחות עצמו, בחנות בבית העמק.

3.3.  דאבטולס תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. דאבטולס מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי.

3.4.   דאבטולס לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי-הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של דאבטולס לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.

3.5.   באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית דאבטולס תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.

3.6.   דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.

3.7.   במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל דאבטולס תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

3.8 במקרה של משלוח לנקודת חלוקה / לוקר, דאבטולס או חברת השליחויות שדאבטולס בחרה לספק את המשלוח רשאיות לספק את החבילה לנקודת חלוקה אחרת  אך קרובה לנקודה שהלקוח בחר לפי מדיניות שרות ושיקוליהם בלבד.

3.9.   זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בתקנון זה או בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים. (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

3.10.   דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית דאבטולס לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

3.11   בעת אספקת המוצר, רשאית דאבטולס לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

3.12   יובהר, כי דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.

3.13   דאבטולס שומרת על זכותה לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה הינו המחיר המפורסם במועד השלמת תהליך ההזמנה.

3.14   דמי המשלוח כוללים מוצרים עד משקל כולל של 15 ק״ג. עבור כל 15 ק״ג נוספים או חלק מהם יחויב דמי משלוח נוסף בתיאום עם הלקוח.

3.15   תעודת ההזמנה של המוצר תוכנס אל הקרטון החיצוני בו ארוז המוצר שנרכש.

3.16   תעודת המשלוח תודבק על הקרטון החיצוני בו ארוז המוצר שנרכש.

איסוף עצמי:

עליך לתאם מראש איסוף עצמי. תיאום האיסוף יבוצע בטלפון האמור מול החנות/הספק לפחות 48 שעות לאחר ביצוע ההזמנה.

***איסוף עצמי יבוצע ע"י בעל כרטיס האשראי בהזמנה ובהצגת ת"ז וכרטיס האשראי, בלבד ! ***

 1.    אחריות

4.1   דאבטולס לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה

דאבטולס מתחייבת לעשות כל שביכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.

דאבטולס לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה

4.2 דאבטולס עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו ורציפותו של שירות אתר המכירות. למרות מאמציה ומאחר ומדובר בסביבת עבודה מקוונת, דאבטולס אינה  מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, ואינה מתחייבת כי יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. דאבטולס לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל נזק או הוצאה הנובעים מהפרעה כאמור, לרבות כל מקרה בו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה

4.3 השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS ) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי דאבטולס בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו  ודרישותיו.

4.4    דאבטולס ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות במישרין ו/או בעקיפין למוצרים. טיבם, התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני. המסופקים באתר ו/או בחנות לאחר מכירתם, לרבות לתיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף, והאחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על היצרנים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. אחריות הלקוח לשמור העתק חשבונית למשך תקופת האחריות. מבצע הפעולה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר. בנוסף מבצע הפעולה יהיה אחרי לשמור את החשבונית או העתק שלה לתקופת האחריות החלה על המוצר.

4.5     דאבטולס ו/או מי מטעמה לא תהייה אחראית על התקנה שהתבצעה על ידי הלקוח ו/או מבצע הפעולה ו/או מי מטעמו.

4.6     דאבטולס ו/או מי מטעמה לא תשא באחריות כלשהי לטיבם, איכותם, עמידותם ותכולתם של המוצרים בעקיפין או במישרין.

4.7   דאבטולס ו/או מי מטעמה לא תשא בכל אחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים ו/או הובלתם.

 1. ביטול

5.1 ע"פ הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב (גם בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני) עד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל, במקרה של שירות עד שני ימי עבודה קודם למועד שנקבע למתן השירות ובמקרה של הזמנת שרותי הארחה, חופש או בילוי, עד שבעה ימי עבודה ממועד עשיית העסקה.

5.2 זכות הביטול לא תעמוד לצרכן לגבי טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית או באשר לטובים אשר יוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה באתר.

5.3 במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה המציעה , יהיה עליך להחזיר את המוצר לחברה המציעה במקום שבו היא תורה לך. יש להחזיר המוצר על כל חלקיו ובאריזתו המקורית. והיה והתקיימו הוראות הדין המזכות השבת תמורה, החברה המציעה תשיב לך את הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך. לא תחויב בדמי ביטול במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו באתר על ידי החברה המציעה. במקרה שהביטול הינו מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה המציעה, אם המוצר כבר סופק – יהיה עליך להחזיר את המוצר לחברה המציעה במקום שהיא תורה לך, במקרה של ביטול עקב פגם או אי התאמה כאמור המוצר ייאסף על ידי החברה המציעה. החזרת המוצר היא תנאי להשבת סכום העסקה.

 1.  ביטול מכירות מצד אתר דאבטולס ו/או העסק

6.1 דאבטולס שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

6.1.1          אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

6.1.2          אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הזמנה מסוימת.

6.1.3          במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת דאבטולס את המשך המכירה ביצועה או השתתפות  מספקת בה.

6.1.4          במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או נפלה טעות קולמוס בין אם  במחיר במוצר ובין אם בתאור המוצר ו/או טעות בהזנת הנתונים של המזמין, רשאי המוכר/החברה לבטל את הרכישה הספציפית.

6.1.5         בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

6.1.6         דאבטולס ו/או האתר ו.או העסק רשאים לבטל את הזמנת מבצע הפעולה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של מבצע ההזמנה.

באם אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה ו/או הזמנה, רשאים החנות ו/או דאבטולס  ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך . הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .

6.2 הנך מצהיר בזאת כי והיה והחברה תבטל את המכירה כאמור לעיל, לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה  ו/או תביעה נגד דאבטולס ו/או מי מטעמה.

 1.   תמורה ואמצעי תשלום

7.1 חיובך בסכום לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי שלך, אשר את פרטיו תזין באתר בדף התשלום המאובטח ו/או תעביר לנציגת השירות במרכז ההזמנות של דאבטולס.

אפשרות תשלום נוספת לבחירתך היא שרות תשלום מקוון פייבוקס, ביט, מזומן, העברה בנאית או, באמצעות חשבונך ב-PayPal ( בחירה זו הינה לפי מדיניות ותנאי פייפאל) ולא תהיה לך כל תענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד חברת דאבטולס ו/או מי מטעמה.

7.2 בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל קנייתך, המוצר לא יסופק לך ותחויב בדמי ביטול בכפוף לחוק הגנת הצרכן.

7.3 כל תשלום אשר לא יפרע במלואו ובמועדו, ישא ריבית והצמדה בשיעור המרבי הנהוג באותה עת בבנק מזרחי טפחות בע"מ ביחס לאשראי שקלי על משיכות חריגות ( להלן: "הריבית החריגה"). כן יחויב הלקוח בתשלום  לדאבטולס בגין הוצאות גביה, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד, שהוציאה דבטולס ו/או מי מטעמה לצורך גבית חובך. יובהר, כי הריבית החריגה מגלמת בתוכה גם את רכיבי ההצמדה.

 1.     שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

8.1   טרם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות ( להלן: "פעולה" ) נדרש תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא ובנוסף יש להקליד פרטים בסיסיים כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון, מספר כרטיס אשראי, מס' תעודת זהות ופרטים נוספים אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע פעולה (להלן: "הלקוח" או "מבצע הפעולה") כדי שהפעולה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים אישיים מלאים ופרטי משלוח, נכונים ומדויקים ! אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה ו/או אספקת המוצר/ים.

8.2   דאבטולס ו/או מי מטעמה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע, אלא אם כן נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה, דאבטולס תאפשר גישה למידע רק לאילה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות (למעט פרטי כרטיסי אשראי).

8.3  דאבטולס נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת במקרים שאינם בשליטת ו/או הנובעים מכוח עליון, חברת דאבטולס לא תהה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא עקיף ו/או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

8.5   דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עברה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

8.6   חשוב להבהיר כי ההרשמה לאתר דאבטולס  מהווה אישור מצד מבצע הפעולה להיכלל ברשימת לקוחות אתר דאבטולס, אשר נמנים על תפוצת הדיור הישיר ומשלוח הודעות בגין מבצעים והנחות.

   בנוסף, הרשמה לאתר דאבטולס ו/או הזמנה טלפונית ו/או קנייה פיזית בחנות מהווה אישור מצד מבצע הפעולה לקבל חשבונית למייל חתומה דיגיטלית לצרכי מס בהתאם לסעיף 18 ב' להוראות ניהול ספרים.

8.7  מילוי פרטי האשראי במידת הצורך מתבצע בדף חיצוני מאובטח בתקן PCI ומוצפן SSL, הדף החיצוני הוא של חברת סליקה ייעודית, בעלת רמת אבטחה גבוהה ביותר, המאושרת ע"י כלל חברות האשראי בישראל.

8.8   התנאי המוקדם לתוקף רכישתו של המשתמש טרם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות אחד ו/או יותר או באתר זה הנו, אישור של חברת כרטיס האשראי לעסקה שביצע ולגביה.

8.9    דאבטולס שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת הימצאותך באתר, מידע אודות הרגלי הקניה שלך, מוצרים שרכשת, מוצרים בהם הבעת עניין, עמודים שצפית בהם, הצעות שעניינו אותך וכל מידע אחר, לרבות בדרך של שימוש ב"עוגיות" (Cookis  ).

8.10   דאבטולס רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי.

8.11  דאבטולס תהייה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

8.12  דאבטולס מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה, על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתתפים במכירה ולאבטח את המידע הנשמר באתר זה. עם זאת מאחר שמדובר בסביבה מקוונת אין באפשרות  דאבטולס להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בהם, ככל ובמידה וurיעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור-לרבות מידע שנאגר אודות מציעים – או להשתמש בו לרעה, הנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אתר דאבטולס ו/או מי מטעמה.

8.13 אתר דאבטולס משמש בטכנולוגיות של שותפים שלנו לעזור לזהות את המכשיר שלך וכדי להבין את שימוש שלך באתר שנוכל לשפר את השירות ולענות לצרכיך ולהגיש פרסומות על שירותים ומוצרים שיכולים לעניין אותך. ספציפית, שותפים אלה אוספים מידע על שימוש לך באתר כדי לאפשר לנו:

 • למדוד ולנתח תנועה ופעולות גלישה באתר
 • להגיש לך פרסומות למוצרים ושירותים באתרים אחרים
 • ללמוד ולנתח ביצועי פעולות הפרסום שלנו

8.14 השותפים שלנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות ללא קוקיז (cookies) שעלולים להיות חסינים להגדרות חסימת קוקיז של הדפדפן. יתכן והדפדפן שלך לא מאפשר לחסום טכנולוגיות אלה. מסיבה זאת, תוכל להשתמש בתוכנות צד ג אלה כדי למנוע אסיפת נתונים לשימוש הגשת פרסומים מבוססות תחומי עניין.   

 1.   תנאים נוספים / קניין רוחני

9.1   אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הינם בבעלותם הבלעדית של דאבטולס ו/או מי מטעמה.

9.2   אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב מטעמם החברה.

9.3   מבלי לגרוע מכלליות האמור יודגש כי השם דאבטולס וכן שם המתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר באתר ( בין אם נרשמו ובן אם לאו) – הנם כולם רכושו של דאבטולס בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש.

9.4   אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב או ממשק גרפי, ולתרגם מידע כלשהו מן האתר( לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, שיטות מכירה וקוד-מחשב) בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות איסוף נתונים וכיו"ב ו/או להפיץ נתונים אילה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.בלא קבלת רשותה המפורשת של  דאבטולס ושחר כלים מראש ובכתב וכן אין לנהוג בכל צורה שהיא המפרה את הוראות הדין בעניין הקניין הרוחני.

9.5   דאבטולס תהא רשאית לשלוח למשתמש הודעות בדואר אלקטרוני, ב- SMS, MMS, לטלפון נייד ולטלפון נייח, לפנות למשתמש בכל דרך, בכתב או בע"פ בכל מידע, כולל בדבר מבצעים.

10    דין ושיפוט

10.1 הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת – תהיה בבתי המשפט של מחוז מטה אשר בלבד, הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.